Escola d’Enginyeries

El projecte contempla els espais docents i de professorat per a les titulacions d'Enginyeries. L'edifici s'organitza a partir d'un cos principal que conté les àrees departamentals i serveis comuns de l'Escola. D'aquest edifici parteix un eix de comunicació des d'on surten les diverses branques que conformen els aularis, de manera anàloga a l'estructura original de la UAB, una mesura que fa senzill el creixement per fases del conjunt. Compta amb aularis, laboratoris de pràctiques i de recerca, despatxos i sales de professorat, sala de graus, sales d'estudi, restaurant, etc.

Programa : Educatiu, Universitat
Ubicació : Bellaterra, Cerdanyola del Vallés, Barcelona, Espanya  
Client : Universitat Autònoma de Barcelona  
Arquitecte : Jordi Fabré, Mercè Torras
Superfície : 27.063 m²  
Estatus : Finalitzat