Front Fluvial de Santa Coloma de Gramenet. Fase II

El projecte inclou tres blocs d'habitatges i nous espais públics que busquen obrir la ciutat al riu. La millora del riu Besòs va iniciar un procés de gran transformació al municipi de Santa Coloma. Els edificis creen continuïtats visuals entre el nou front fluvial i la trama urbana existent. S'intenta que tots els habitatges gaudeixin d'òptimes condicions d’assolellament i vistes. Una façana gruixuda, entesa com a 'espai habitat', proporciona llocs d'emmagatzematge i estableix un filtre entre l'interior i l'exterior.

Programa : Habitatge
Ubicació : Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Espanya  
Client : Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet  
Arquitecte : Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Gabriel Lerma
Superfície : 27.545 m²  
Estatus : Finalitzat