Campus universitari de medicina i investigació a Viena

Un edifici concebut com una superposició de tres capes. a. PÚBLIC galeries d'ús públic en planta baixa que travessen l'illa de cases i connecten tots els carrers sota la llum de tres patis coberts que permeten obrir-se a l'estiu. b. CAMPUS UNIVERSITARI en planta primera al voltant dels tres patis concebuts com un programa independent de la resta del projecte. c. INVESTIGACIÓ en planta segona i següents. Els instituts d'INVESTIGACIÓ es distribueixen en un esquema de CARRERS i PLACES com en una ciutat tradicional. Des del gran HALL de planta 2 s'accedeix als controls i nuclis principals de cada un dels instituts i a un recorregut de passadissos (carrers) i petits eixamplaments estratègics (places) que construeixen l?esquema del conjunt. Algunes d'aquestes places connecten amb la façana exterior i prenen doble altura en una espècie de JARDÍ INTERIOR de descans amb una protecció de vidre que aprofita els avantatges tèrmics de l?efecte hivernacle a l'hivern i pot obrir-se a l'estiu per construir terrasses obertes al carrer. Els nous volums s'adapten a la forma de les cobertes inclinades dels seus veïns i reculen en secció convidant a l'accés. La formalització de les noves FAÇANES és semblant per reconèixer la intervenció com un sol edifici que cus l'illa de cases creant un conjunt al voltant del parc. Les façanes, transparents frontalment, i més opaques en escorç, tenen un component vertical respectuós amb l'entorn i les seves proporcions, amb volum i ombres, per així respondre a la complexitat de les façanes tradicionals existents.

Programa : Educatiu, Universitat
Ubicació : Viena, Àustria  
Client : Bundesimmobiliengesellschaft mbH  
Arquitecte : Jordi Badia, Albert de Pineda
Arquitectes locals : Gangoly & Kristiner Architekten
Dates : 2018
Superfície : 70000 m2  
Estatus : Concurs