Campus ESADE

El campus es composa d’una àrea docent, edificis residencials i Creàpolis, que acull empreses i creatius relacionats amb el món universitari. Dins del campus, Creàpolis és l’edifici estructurador, entre dues topografies diferenciades – una planta de desnivell – que permetrà plantejar elements comercials en el nivell inferior i accessos en el superior. L’àrea docent es localitza al voltant de patis vegetals, que de manera natural es disposen estratègicament a l’entorn de les aules, i ajuden a la concentració i reflexió.

Programa : Educatiu, Habitatge, Terciari, Oficine
Ubicació : Sant Cugat del Vallés, Barcelona, Espanya  
Client : ESADE  
Arquitecte : Ramón Sanabria, Josep M. Casadevall
Superfície : 60.100 m²  
Estatus : Finalitzat