Biblioteca Municipal de Coslada

Volum compacte amb una façana modular que adequa cada zona a les condicions òptimes i permet un fàcil canvi d'ús. L'escassa superfície obliga a fer un volum compacte que ocupa tot el solar. L'edifici s'organitza internament en dues bandes longitudinals diferents: una dinàmica (amb circulacions, oficines i magatzems), que dóna a patis interiors de triple alçària, i una banda estàtica (amb les zones de lectura) que dóna a la façana Sud. La façana modular adequa cada zona a les condicions òptimes, mitjançant sistemes actius i passius de control, i permet un fàcil canvi d'ús.

Programa : Cultural, Biblioteca
Ubicació : Coslada, Madrid, Espanya  
Client : Ajuntament de Coslada  
Arquitecte : Albert de Pineda
Superfície : 3.157m2  
Estatus : Finalitzat