EDIFICI C’. ETSEIB. UPC

L'edifici acull laboratoris, tallers i despatxos per al personal docent de diferents departaments universitaris, i el nou Centre de Recerca en Nano-enginyeria. El nou edifici està ubicat a l’Escola d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB). Configura el final d’una successió de petits pavellons suportats visualment per un sòcol d’obra vista. L’actuació proposada reforça aquest concepte amb un volum de caràcter lleuger i tancaments de panells d’alumini i vidre. La façana és un sistema que es pot adaptar a les diferents sol·licitacions del programa. Unes passeres lleugeres amb lames de vidre es superposen al perímetre oferint control solar, facilitant la neteja i donant unitat al volum.

Programa : Educatiu, Universitat, Investigació
Ubicació : Barcelona, Espanya  
Client : Universitat Politècnica de Catalunya  
Arquitecte : Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas
Superfície : 2.166 m2  
Estatus : Finalitzat