Complexe Hospitalari Universitari de A Coruña

L’Hospital disposa de 935 llits. El projecte correspon a la Fase 2 del Pla Director, que correspon a la reforma i ampliació de les primeres cinc plantes de l’edifici central, construït als anys 70.
L’abast del projecte avarca plantes parcialment ocupades per activitats hospitalàries, el que requereix una execució per fases, sense interferir amb l’activitat del centre. Pel que fa als criteris arquitectònics, es va optar per mantindré la imatge d’edifici en el que preval el mur sobre el vuit i recuperar els patis originals.

Programa : Sanitari, Rehabilitació
Ubicació : A coruña  
Client : Servizio Galego de Saude (SERGAS)  
Arquitecte : Francesc Pernas, Bernat M. Gato, Roger Pernas
Superfície : 22.863 m2  
Estatus : En construcció