Campus Werfen

La nova seu es configura com un equipament punter que vol projectar una imatge de centre d’alta qualitat tecnològica. Neix de la reflexió de dues qüestions fonamentals: - Una que ve determinada pels problemes d’implantació d’un edifici de gran dimensió i el seu encaix en una parcel•la en pendent de Can Montcau situada als afores de Lliçà d’Amunt. - L’altre que ha de resoldre les condicions funcionals, programàtiques i tècniques d’una instal•lació de laboratoris moderna. La disposició dels edificis modulars, separats pels patis, ofereix una seqüència que permet aconseguir una gran longitud de façana per la ventilació i il•luminació dels laboratoris.

Programa : Investigació, Educatiu, Universitat
Ubicació : Lliçà d'Amunt, Granollers, Espanya  
Client : BIOKIT S.A.  
Arquitecte : Esteve Bonell, Josep Maria Gil, Albert de Pineda
Superfície : 59.900 m²  
Estatus : Finalitzat