Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTR)

Integració paisatgística amb l'entorn mitjançant una adaptació topogràfica màxima, on l'impacte de les cobertes i façanes es minimitza amb la posterior revegetació paisatgística. L'edifici aprofita l'aigua i l'energia generades per la instal·lació mateixa. El projecte es tracta d'una gran coberta paisatge sota la quals se situen les dues grans zones de tractament. La coberta modifica la seva geometria en funció dels programes i dimensions de cada recinte.

Programa : Paisatgisme
Ubicació : Vacarisses, Barcelona, Espanya  
Client : Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Occidental  
Arquitecte : Enric Batlle, Joan Roig
Superfície : 45.000 m²  
Estatus : Finalitzat