Campus Universitari URV

El nou Campus de les Terres de l’Ebre és una peça representativa clarament identificable com a fita urbana. A mig camí entre el parc i la ciutat, la proposta pretén fer amable la transició entre entorn natural i urbà. Contràriament al que representaria un edifici barrera, la planta es retranqueja i permet ser creuada fàcilment. Exteriorment, un revestiment modular de panells de formigó garanteix la continuïtat de la façana adaptant-se a cadascuna de les orientacions i necessitats dels usuaris.

Programa : Educatiu, Universitat
Ubicació : Tortosa, Tarragona, Espanya  
Client : Universitat Rovira i Virgili  
Arquitecte : Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Josep Ferrando
Superfície : 9.835 m²  
Estatus : Finalitzat