Parc de Sa Riera

Un gran parc urbà per a la ciutat de Palma. La transformació de la llera de la riera i el seu entorn permet incorporar nous espais públics actualment obsolets, configurant el gran parc urbà de la ciutat de Palma. El parc s’organitza traient profit de la contraposició natural-artificial. Un bosc mediterrani geometritzat ocupa els nivells superiors, entesos com a miradors. Les zones intermèdies s’ocupen amb terrasses plantades a mode de cultius agrícoles. L’esplanada inferior acull els zones de joc, espais d’estada i una font monumental.

Programa : Paisatgisme
Ubicació : Palma de Mallorca, Espanya  
Client : Ajuntament de Palma de Mallorca  
Arquitecte : Pere Joan Ravetllat, Carme Ribas, Manuel Ribas Piera, Carles Casamor, Marta Gabàs, Anna Ribas
Superfície : 29 ha  
Estatus : Finalitzat