Reforma i ampliació de l’Hospital-Asil de Granollers

El nou edifici de Consultes Externes es construeix per a albergar totes les especialitats d'Atenció Ambulatòria de l'Hospital de Granollers. Aquest comunica horitzontal i verticalment tots els diferents edificis existents de l'Hospital. Per això, la peça projectada té 90 metres de llarg i quatre plantes d'alçada. El nou accès a l'edifici es per l'edifici històric, construit entre els anys 1919 i 1923 per l'arquitecte Josep Maria Miró i Guibernau. La connexió entre la part antiga i la nova es fa a través d'un espai de transició tancat.

Programa : Sanitari, Rehabilitació
Ubicació : Granollers, Barcelona, Espanya  
Client : Fundació Francesc Ribas  
Arquitecte : Albert de Pineda, José León Panaigua
Superfície : 19.887m2  
Estatus : Finalitzat