Hospital Quirón Barcelona

El volum de l'edifici dóna resposta a un solar amb un desnivell de 16 metres. L'edifici ha donat resposta a un entorn urbà particular, com és el gran nus circulatori de la plaça Alfons Comín, i a un programa funcional complexe i específic, pel que ha necessitat 7 plantes soterrades. A les plantes superiors, l'edificació es configura volumètricament en forma de 'L' per situar les sis unitats d'hospitalització. Els accessos Principal, Urgències, Mercaderies i Consultes Externes estan situats a diferents cotes a causa del desnivell. Nº Llits: 177 Fotògraf: Fernando Guerra

Programa : Sanitari
Ubicació : Barcelona, Espanya  
Client : Grupo Hospitalario Quirón S.A  
Arquitecte : Albert de Pineda
Superfície : 57.775 m²  
Estatus : Finalitzat