Centre Penitenciari Puig de les Basses

Un centre penitenciari és una petita ciutat completa on la seguretat pren un paper preponderant. El Centre Penitenciari s'organitza a partir d'un carrer interior que segueix una directriu longitudinal. Aquest carrer, és l'espai públic més important del centre que dóna accés als set mòduls en forma d’U. En aquests mòduls es desenvolupa l'activitat bàsica dels reclusos: estar, menjar i dormir. A l'altre costat del passeig hi ha els tallers, l'hospital, el centre cultural i el poliesportiu. Més enllà del perímetre de seguretat hi ha els edificis d'accés, control, visitants i direcció.

Programa : Terciari, Seguretat
Ubicació : Figueres, Girona, Espanya  
Client : GISA, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia  
Arquitecte : Jordi Fabré, Mercè Torras
Superfície : 61.642 m²  
Estatus : Finalitzat