Hospital de Pallars

L’Hospital Comarcal del Pallars, amb 64 llits, substitueix les funcions assistencials del centre ja existent. El solar annex, s’ha configurat tenint en compte tres aspectes bàsics: el manteniment de certa divisió entre els espais urbanitzats, aconseguir una orientació optima dels espais per afavorir les vistes a l’exterior i adaptar l’instal·la cio a la pendent del carrer.

Programa : Sanitari
Ubicació : Tremp, Lérida, Espanya  
Client : Servei Català de la Salut   
Arquitecte : Francesc Pernas
Superfície : 7.600 m2  
Estatus : Finalitzat