Hospital Nostra Senyora de Meritxell

L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, guanyat en un concurs internacional, està fet en un solar de 5.000m2 en un terreny guanyat a la muntanya.
L’Hospital es desenvolupa en dotze nivells, escalonats en tres peces ben diferenciades per fragmentar el gran volum de l’edifici. Així doncs, es configuren dues places d’us públic, connectades amb els carrers que delimiten el solar. Els edificis generals i els de diagnòstic i tractament estan situats a les plantes de la peça central. Les últimes plantes tenen forma de bloc lineal en S, seguint la alienació del carrer.

Programa : Sanitari
Ubicació : Escaldes-Egordany, Andorra  
Client : Govern Andorrà  
Arquitecte : Francesc Pernas, Joaquim Solé y Francesc Montaner
Superfície : 29.800 m2  
Estatus : Finalitzat