Jardins de Miquel Martí i Pol

La proposta d’urbanització que envolta el Museu de Can Framis es planteja com un lloc de recolliment, mitjançant un mar d’heura i una alta densitat de plantació d’arbrat. La topografia enfonsada respecte al carrer reforça la sensació d’aclotament, tot respectant la cota original, prèvia al desenvolupament de l’Eixample de Cerdà.

Programa : Paisatgisme
Ubicació : 22@, Barcelona, Espanya  
Client : Asociación administrativa de cooperación de la U.A.  
Arquitecte : Jordi Badia
Superfície : 11.700m2  
Estatus : Finalitzat