Restauració Paisatgística del Dipòsit Controlat de la Vall d’en Joan

Restauració Paisatgística utilitzant com a recursos els mosaics agroforestals propers potenciant així el desenvolupament dels ecosistemes primaris que evolucionen cap a situacions adaptades al medi de l'entorn. Única actuació que conjuga coneixements procedents de disciplines diverses – Enginyeria mediambiental, geologia, arquitectura del paisatge, agronomia- per a crear un nou lloc i resoldre problemes tècnics requerits per al segellat d'aquest dipòsit. Vegetalització a partir d'espècies autòctones, resistents, de poques necessitats hídriques i adaptades al medi. Creació d'un nou espai lliure que dóna servei a poblacions metropolitanes properes i de la nova porta al Parc Natural.

Programa : Paisatgisme
Ubicació : El Garraf, Barcelona  
Client : AMB, Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics de la Diputación de Barcelona  
Arquitecte : Enric Batlle, Joan Roig, Teresa Galí (Agricultural Engineering)
Superfície : 60 Ha  
Estatus : Finalitzat