Hospital de Jove

CASA SOLO va ser l’encarregada de redactar un pla de modernització dels serveis d’aquest hospital, les obres del qual van ser escomeses en diferents fases. El primer projecte va consistir en la reforma i ampliació del bloc quirúrgic existent, en funcionament, i dels espais annexos d’esterilització i reanimació post-quirúrgica. Al segon projecte es va procedir a l’ampliació de l’edifici i remodelació de part del mateix, amb la finalitat de millorar les seves característiques funcionals i hoteleres. Finalment es va redactar un nou pla d’ampliació de l’activitat ambulatòria en 20.000 m2 i es va construir un nou servei de Radioterapia amb dos acceleradors de 23 MeV.

Programa : Sanitari, Rehabilitació
Ubicació : Gijón, Espanya  
Client : Fundació Hospital de Jove  
Arquitecte : Francesc Pernas
Superfície : 11.900 m²  
Estatus : Finalitzat