Centre intergeneracional a Neubrandenburg Oststadt

El projecte es concep com una malla estructural interconectada d'edificis, que creen una unitat arquitectònica y una xarxa de patis exteriors ajardinats. L'àrea de projecte és d'un total de 1,2 ha. El programa funcional inclou 55 apartaments d'habitatge social, 80 unitats d'habitatge per a gent gran, 1 escola bressol, 1 ambulatori, comerços i l'àrea de jardí exterior. El projecte proposa un nou patró urbà unitari per a tota la zona de projecte. La concepció del nou conjunt dialoga amb l'estructura d'edificis en barra del barri però es diferencia en la creació d'un edifici públic i volums construïts de menor alçada de caràcter més contingut i escala més humana. A més a més, en el seu exterior es genera una interessant seqüència de patis ajardinats, que es comporten com espais semipúblics, lloc d'encontre entre residents, àrea de jocs i relax per a infants i gent gran, emfatitzant l'espai lliure com a part pròpia del projecte arquitectònic. L'edifici desenvolupa molts conceptes arquitectònics innovadors i de sostenibilitat ambiental, activa i passiva, entre les quals la materialitat i la construcció per mòduls prefabricats de fusta, que primer s'elaboren en taller i després, com si de cel·les habitables es tractés, s'agreguen in situ.

Programa : Habitatge, Sanitari, Educatiu, Terciari, Comercial
Ubicació : Neubrandenburg Oststadt, Alemanya  
Client : Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mb  
Arquitecte : Pere Joan Ravetllat, Jaime Batlle, Diana Carbonell, Eva Damiá, Davide Lorenzato con DGI-Bauwerk
Arquitectes locals : DGI Bauwerk Gesellschaft von Architekten mbH
Equip : Ignacio Arizu, Gonzalo Marjalizo
Dates : 2018
Superfície : 17.000 m2  
Estatus : Concurs
Premis : Primer premi