INDITEX Central Headquarters

El nou edifici s’implanta dins el complex que INDITEX disposa en un àmbit situat al nord d’Arteixo. El projecte consta d’un nou edifici de Serveis annex a la Seu Central d’Inditex i de la urbanització de la zona. Aquest es situa longitudinalment al NE de l’edifici existent i connectat amb ell mitjançant unes passarel·les. La geometria de la planta respon a un basament rectangular destinat a aparcament que queda sota la nova plaça i amb accés per la part central des del vial paral·lel a l’edifici de la Seu Central. Sobre aquest nivell emergeixen tres volums. En primer lloc, i pròxim a l’accés al recinte, hi ha el restaurant que destaca per la seva claraboia. En segon lloc, hi ha l’auditori i el gimnàs del qual destaca el volum de la sala que sobresurt en alçada. En tercer lloc, tenim les oficines. Aquestes últimes es disposen en un cos prismàtic a manera de planta diàfana amb una zona més compartimentada, on s’ubiquen la part del programa que requereix dimensions més reduïdes juntament amb els nuclis de comunicació i passos d’instal·lacions. El programa es desenvolupa en els tres volums clarament diferenciats però units per una franja longitudinal porticada que comunica els diferents accessos i finalitza a les dues passarel·les de connexió amb l’edifici existent.

Programa : Terciari, Oficines
Ubicació : Arteixo, La Coruña, Espanya  
Client : Inditex  
Arquitecte : Enric Battle, Joan Roig, Albert Gil
Dates : 2015-2018
Superfície : 78.845 m2  
Estatus : Construït
Certificacions : LEED