Habitatges i Oficines a Sarrià

Conjunt destinat a habitatges i oficines als antics terrenys del club de futbol R.C.D. Espanyol. El conjunt aposta per la creació d'una peça urbana unitària, capaç d'ordenar una zona molt complexa, en la qual la forma dels edificis i el buit que entre ells es produeix doten de qualitat a l'espai urbà resultant, aconseguint: - Màxima concentració del volum edificat per tal d'alliberar el màxim de sòl públic. - La creació d'un ordre intern en la nova peça urbana a partir del buit de l'antic camp de fútbol destinat a parc públic. - Tot plegat tenint en compte les alineacions, alçades i densitats dels edificis veïns.

Programa : Habitatge, Terciari, Oficine, Comercial
Ubicació : Barcelona, Espanya  
Client : SACRESA  
Arquitecte : Esteve Bonell, Josep Maria Gil, Josep Ribas Folguera, Josep Ribas González, Francesc Rius
Superfície : 11.700 m²  
Estatus : Finalitzat