Hospital de la Garrotxa

La proposta es planteja com un edifici horitzontal, adaptat a la topografía natural del terreny i en el que totes les plantes estan en contacte amb l'entorn. L'edifici s’articula a partir de barres longitudinals en sentit est-oest i “fingers” en sentit nord-sud, creant grans patis enjardinats adaptats a la topografia. Aquesta fragmentació volumètrica permet aprofitar les magnífiques vistes, a més d’aproximar l’edifici a l’escala humana. La proposta fomenta la transparència i permet l’entrada de llum a partir de patis i claraboies en totes les estances i passadissos.

Programa : Sanitari
Ubicació : Olot, Girona, Espanya  
Client : Servei Català de la Salut  
Arquitecte : Ramón Sanabria, Lidia Planas, AIS SL
Superfície : 27.500m2  
Estatus : Finalitzat