Hospital de l’Esperit Sant

L'hospital disposa d'una capacitat de 200 llits i de 390 places d'aparcament. L'àrea triangular que es genera entre els dos blocs és un espai públic cobert, on es troba l'accés a l'hospital. El projecte d'aquest nou hospital es caracteritza per un ús racional del solar disponible sense afectar l'activitat de l'antic hospital durant les obres, una organització funcional, l'estructuració de les circulacions i la separació de les activitats ambulatòries respecte a les internes. El nou edifici queda comunicat amb els pavellons que conformen l'hospital antic, mitjançant un túnel de connexió soterrat de tres plantes d'alçada.

Programa : Sanitari
Ubicació : Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, Espanya  
Client : Fundació Hospital de l’Esperit Sant  
Arquitecte : Francesc Pernas, Joaquim Solé
Superfície : 38.681 m²  
Estatus : Finalitzat