Recuperació Mediambiental de l’Espai fluvial del Riu Llobregat

Tractament paisatgístic unitari mitjançant operacions concentrades i puntuals que generen grans canvis en la accessibilitat i el recorregut al llarg del riu. Restauració mediambiental del riu recuperant un Espai Natural amb la seva pròpia dinàmica i funcionament i solucionant la relació de les ciutats amb el riu. Proposta de vegetació coherent amb els recursos hídrics disponibles. Proposta en fases a mig-llarg termini: es posa en marxa un procés de naturalització del riu que poc a poc vagi avançant sense que sigui latent la mà de l'home.

Programa : Paisatgisme
Ubicació : Comarca del Baix Llobrega, Barcelona, Espanya  
Client : AMB, Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics de la Diputació de Barcelona  
Arquitecte : Enric Batlle, Joan Roig
Superfície : 150 Ha  
Estatus : Finalitzat