Facultat d’Econòmiques i Empresarials de l’Universitat de Granada

Ampliació de l'Universitat que consisteix en la construcció d'un nou edifici, col.locat en paral.lel a la darrera ampliació que es va fer, amb el qual es comunica a través d'un pont al centre d'aquest, que permet una relació directa entre ells. L'estructura s'utilitza com a filtre solar, portant-la a l'exterior i convertint-la així en un element característic de façana. El projecte també contempla l'ampliació i reforma d'una part de l'edifici existent.

Programa : Educatiu, Universitat, Rehabilitació
Ubicació : Granada, Espanya  
Client : Universidad de Granada  
Arquitecte : Albert de Pineda y Juan Carlos García de los Reyes
Superfície : 7.428m2 (ed.nuevo) + 1.663m² (ampliación) + 1.640m² (reforma)  
Estatus : Finalitzat