Escola Internacional del Camp a Salou

Edifici escolar format per una sèrie de volums d'una, dues o tres plantes articulats mitjançant un porxo lineal obert. Els espais lliures entre els diferents volums, generen una sèrie de patis i una plaça o fòrum, que constitueix el principal àmbit de relació a escala del conjunt. L'esquema d'espina ha de permetre el creixement de l'escola, consolidant el seu caràcter.

Programa : Educatiu, Col·legi
Ubicació : Salou, Tarragona, Espanya  
Client : Fòrum Cívic del Camp  
Arquitecte : Josep Benedito, Gaspar Costa, Jordi Adell, Mariona Benedito
Superfície : 7.976 m²  
Estatus : Finalitzat