Nova seu per l’administració del districte de Dachau

L'extens programa de funcions i les grans dimensions de l'edifici constitueix un important repte en termes de diàleg amb el lloc i d'organització del programa. La nova seu del districte requerirá més de 400 despatxos administratius, 1 foyer amb zona d'exposicions, sala d'actes i reunions, llar d'infants, biblioteca i cafeteria. Per damunt de tot i malgrat l'escala del projecte, la proposta ha d'integrar-se a l'entorn generant el menor impacte possible. El nou edifici proposat intenta establir un nou equilibri entre aquestes necessitats contraposades: per una banda l'escala 'urbana i representativa', que requereix a l'edifici manifestar el seu caràcter públic, ser obert a la ciutadania i que construeixi un nou lloc emblemàtic de la ciutat. Per altra banda l'escala 'humana', la recerca d'una arquitectura de màxima qualitat per als usuaris, la integració d'espais verds i oberts, i la relació del projecte amb la tipologia residencial de petits habitatges de l'entorn més proper. Seguint aquestes premises, per al disseny de l'edifici s'han pres les següents decisions: 1. Ocupar al màxim la parcel·la per limitar el nombre de plantes necessaries per encaixar el programa. 2. Ensorrar una planta sota rasant per reduir el nombre de plantes que emergeixen sobre el terreny. 3. Il·luminar l'edifici a través de patis per fer possible un edifici horitzontal parcialment ensorrat, garantitza llum i aire natural a tots els espais i integra àrees verdes exteriors controlades. 4. Una gran coberta inclinada per reduïr encara més la façana en el seu perímetre i allotjar part del programa. 5. Les grans cobertes de teula sobre fust de pedra i fusta, donen al projecte un fort caràcter simbòlic evocant l'arquitectura tradicional alemanya i dignificant el projecte amb la seva imatge d'ordre, tranparència i eficàcia. Al mateix temps l'edifici entrega de forma amable i tranquil·la en el seu contacte amb el barri, mantenint l'escala humana i domèstica característiques de la ciutat jardí.

Programa : Terciari, Oficines, Governamental
Ubicació : Dachau, Alemanya  
Client : Landratsamt Dachau  
Arquitecte : Jordi Badia, Jaime Batlle, Diana Carbonell, Eva Damiá, Davide Lorenzato
Dates : 2018
Superfície : 1.2537 m2 + 320 aparcament  
Estatus : Concurs