Pieter Vreedeplein

La Pieter Vreedeplein és un projecte de renovació urbana del centre de la ciutat holandesa de Tilburg. Contempla la construcció de 150 habitatges, 30.000 m2 en locals comercials, 7 sales de cinema, un aparcament subterrani de 900 places i la definició d'un nou espai públic. La Pieter Vreedeplein és un conjunt complex, resultat de les dificultats de la seva situació, del seu programa, de la diversitat de volums i diferents alineacions, a les quals es vol donar una imatge unitària mitjançant l'ús d'un sol material, el maó klinker, amb el qual es resolen tots els tancaments.

Programa : Habitatge, Terciari, Comercial
Ubicació : Tilburg, Holanda  
Client : Peter Vreedeplein Ontwikkeling C.V.  
Arquitecte : Esteve Bonell, Josep Maria Gil
Superfície : 78.000 m²  
Estatus : Finalitzat