Cotxera d’autobusos d’Horta

La cotxera s'insereix a la base de la muntanya, reconstruint un espai verd en superfície. Per sota d'aquesta llosa i distribuïda en dues plantes, s'ubica la zona d'aparcament per els autobusos, mentre que les altres dotacions es troben en un únic edifici exempt. Les instal.lacions donen servei a una flota de 256 autobusos estàndard i 54 articulats, per a la sortida i entrada dels quals s'ha modificat la connexió amb les Rondes de Barcelona, creant un accés propi.

Programa : Terciari, Infraestructura
Ubicació : Barcelona, Espanya  
Client : TMB.Transports Metropolitans de Barcelona  
Arquitecte : Jordi Fabré, Mercè Torras
Superfície : 68.298 m²  
Estatus : Finalitzat